Ansitsemme uudistuvan turvallisen Siuntion ja toimivat yhteydet

Valtaa kuntalaisille, voidaksemme kehittää turvallisen ja toimivan kotikunnan. Viisailla, harkituilla päätöksillä oikeaan suuntaan

Asioita joiden tulee muuttua

Uudistakaamme Siuntiota rehellisesti ja taloudellisesti järkevästi

KUNTALAISILLE VALTAA

Ellemme kuuntele kuntamme asukkaita, emme voi saada aikaan asumisviihtyisyyttä

Se mikä on kunnan asukkaille tärkeää omassa kunnassa, näkisin , että riittävät koulutus-, terveyden-, hyvinvoinnin palvelut ja toimivat, turvalliset liikenneyhteydet yksityisautoiluun, riittävä ja edullinen julkinen liikenne. Siuntiossa ei voi olla työpaikkoja, eikä opiskelupaikkoja kaikille, vaan on suunnattava lähemmäs pääkaupunkia ja pidemmällekin. Varsinkin nuorille aikuisille julkisen liikenteen toimivuus on tärkeä. Myös vapaa-ajan palveluita ei riitä kaikille. Pienellä kunnalla se on mahdottomuus, vaikka tarjontaa pyritäänkin lisäämään.